Privacybeleid

Raw Authentic Weddings is een eenmaanszaak en is gevestigd op dit adres: Heidelaan 38 – 3001 Heverlee (BE0689.874.193). Raw Authentic Weddings is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy.

1. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en met welk doel deze worden verwerkt

Raw Authentic Weddings verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of wanneer u deze zelf aan ons bezorgt. Dit is een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

 • Voornaam en familienaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen contacteren via telefoon of via e-mail i.k.v. een kennismakingsgesprek of een overeenkomst met u en om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Om u via telefoon of via e-mail te informeren indien er wijzigingen zijn van onze dienstverlening.

2. Persoonsgegevens die door ons worden gedeeld met derden

Raw Authentic Weddings deelt enkel persoonsgegevens aan derden ten einde dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Bewaring en beveiliging van persoonsgegevens

Raw Authentic Weddings bewaart uw persoonsgegevens enkel om de doeleinden te realiseren die genoemd zijn in punt 1. Nadien worden deze gegevens niet langer bewaart dan wettelijk nodig is.

Raw Authentic Weddings neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om misbruik en verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u denkt dat de beveiliging van uw persoonsgegevens onvoldoende is en/of u aanwijzigingen heeft van misbruik van uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via mail: info@rawauthenticweddings.com.

4. Persoonsgegevens inkijken, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om:

 • uw persoonsgegevens waarover Raw Authentic Weddings beschikt, in te kijken of te corrigeren.
 • uw persoonsgegevens waarover Raw Authentic Weddings beschikt, te verwijderen en dit enkel i.f.v. een stopzetting van de overeenkomst of als de overeenkomst is uitgevoerd.
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Raw Authentic Weddings in te trekken of hier bezwaar tegen te maken en dit enkel i.f.v. een stopzetting van de overeenkomst of als de overeenkomst is uitgevoerd.
 • uw persoonsgegevens laten over te dragen door Raw Authentic Weddings aan een derde i.k.v. onze overeenkomst.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dient steeds per mail verstuurd te worden naar info@rawauthenticweddings.com.

5. Cookies die door ons worden gebruikt

De website van Raw Authentic Weddings maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn voor een optimale, technische werking van onze website en maken op geen enkele manier inbreuk op uw privacy. U kan zich afmelden voor deze cookies indien u dit wenst.